Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima
Petak, 09. Listopad 2020   |    Sir je IN   |    115

Objavljen rad u časopisu Colloids and Surfaces B Biointerfaces

Objavljen rad u suradnji djelatnika Agronomskog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković u časopisu Colloids and Surfaces B:Biointerfaces (5 yr IF 4,263)
Izuzetno nam je drago naglasiti da su istraživanjaprovedena uz pomoć izvrsnih doktoranada Zavoda za kemiju i Zavoda zamikrobiologiju: Slaven Jurić i Irina Tanuwidjaja

Slaven Jurić, Irina Tanuwidjaja, Mirna Mrkonjić Fuka,Kristina Vlahoviček Kahlina, Marijan Marijana, Anita Boras, Nikolina UdikovićKolić, MarkoVinceković (2020): Encapsulation Of Two Fermentation Agents,Lactobacillus Sakei And Calcium Ions In Microspheres

Poveznica za pregled rada: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111387

Rad je financiran iz projekata:

- Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva (K.K.01.1.1.04.0058)

- UIP-2014-09-6462: Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja

- Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacijaTop