Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima

O projektu

Projekt: Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva (akronim: Sir je IN) je sinergija rada istraživača 3 znanstveno-istraživačke ustanove:
Ustanova prijavitelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (AF), a sudjeluju sljedeći Zavodi: Zavod za kemiju (AF-ZK), Zavod za opće stočarstvo (AF-ZOS) i Zavod za mljekarstvo (AF-ZM) u sklopu koje djeluje i Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RLM-ZM). Istraživači s Agronomskog fakulteta dosadašnjim radom na različitim vrstama projekata ostvarili su rezultate i vještine koji su pridonijeli razvoju metodologije u analitici i tehnologiji mlijeka i mliječnih proizvoda, molekularnoj identifikaciji bakterija mliječne kiseline, genotipizaciji domaćih životinja i formulaciji biopolimernih kapsula za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ustanove partneri su: 1. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VEF) odnosno njihov Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane te 2. Institut Ruđer Bošković (IRB) odnosno Zavod za fizičku kemiju. Veterinarski fakultet (VEF) ima iskustvo u istraživanju zaštitnih kultura i bakteriocina na , i sigurnosti hrane. Institut Ruđer Bošković (IRB) ima iskustvo na biotipizaciji mikroorganizama metodom temeljenom na proteomskom otisku (MALDI TOF), te na identifikaciji proteina u kompleksnim biološkim smjesama (LC-MS). Ovakvim tipom suradnje između partnerskih ustanova je osiguran interdisciplinarni pristup u istraživanju primjene mikroinkapsuliranog sirila u proizvodnji sira.

Projekt će doprinijeti održivoj proizvodnji i preradi hrane, bioekonomiji te očuvanju bioraznolikosti temeljem izolacije i repliciranja posebnosti određene mikrolokacije, a u ovom konkretnom slučaju autohtonih mljekarskih kultura i sirila. Dobiveni rezultati će omogućiti primjenu inovativnih tehnologija u proizvodnji kvalitetne sigurne hrane, hrane s dodanom vrijednošću, te bioraznolikosti.
Realizacijom projekta omogućiti će se:

  • Za istraživače povećanje kompetentnosti i znanstvene prepoznatljivosti u ERA i tehničko-tehnološke osposobljenosti prema najvišim EU standardima.
  • Ostvariti će se veći broj kvalitetnih znanstvenih radova publiciranih u relevantnim časopisima, veća znanstvena izvrsnost i sinergija između istraživača u područjima prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.
  • Dugoročno, očekuje se zapošljavanje istraživača kroz projekte šireg regionalnog utjecaja, kroz suradnju sa mljekarskom i ostalim prehrambenim industrijama (pekarska, mesna i dr.) koje u svojoj proizvodnji koriste enzime.
  • Rezultati će povoljno utjecati i na studente u kontekstu stjecanja znanja radi povećanja konkurentnosti na tržištu rada.
  • Rezultat projekta, inovativno sirilo, je osnova investitorima za pokretanje start-up tvrtke ili proširenja osnovne djelatnosti.
  • Projektom će se uključiti transfer znanja na pripadnike ciljnih skupina iz poljoprivrede i prehrambene industrije  temeljem prethodno iskazanog interesa.

Primjena inkapsuliranog prirodnog sirila nema geografskog ograničenja te se inovativno sirilo može koristiti na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Osobito, primjena inovativnog sirila može biti značajna za proizvođače tradicionalnih i boutique sireva u pogledu očuvanja i isticanja mikrolokacije u samom siru. Za RH primjena inovativnog sirila u proizvodnji tradicionalnih sireva može značajno povećati prepoznatljivost kvalitete tih sireva na globalnom tržištu.

Projektom se planira ekstrahirati sirilo (koagulirajući enzim) iz sirišta janjadi (koja se uglavnom odbacuju ) i prirediti ga u inkapsuliranom obliku što je inovacija u proizvodnji sirila. Tehnika inkapsulacije štiti aktivnost enzima i omogućava njegovo otpuštanje u kontroliranim vremenskim intervalima prema zahtjevima tehnoloških postupaka proizvodnje sira. Ovime se planira unijeti financijske i vremenske uštede u samom procesu proizvodnje te dodati vrijednost gotovom proizvodu.
Za ostvarivanje rezultata predloženog projekta koji se provodi kroz fazu eksperimentalnog razvoja obuhvaćena je: obrada sirišta, ekstrakcija i određivanje jačine sirila, izolacija i identifikacija bakterija mliječne kiseline i genomska karakterizacija paške ovce. Nakon ekstrakcije i utvrđivanja jačine sirila i izolacije bakterija mliječne kiseline provest će se njihova eksperimentalna inkapsulacija. Učinkovitost inovativnog proizvoda procijeniti će se na različitim vrstama mlijeka (kravlje, ovčje i kozje) i u proizvodnji paškog sira kroz studiju slučaja.

Top