Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima

Partneri projekta

  • AGRONOMSKI FAKULTET (AF)– prijavitelj projekta

Sveučilište u Zagrebu (1669) je najstarije i najveće Sveučilište u Jugo-istočnoj Europi. Kao dio Sveučilišta u Zagrebu djeluje i Agronomski fakultet koji je osnovan 1919.g. pod imenom: „Gospodarsko-šumarski fakultet“ u Zagrebu. Tijekom godina fakultet je nekoliko puta mijenjao ime, a 1992.g. je dobio sadašnje ime, Agronomski fakultet. Organizacijski je u samom početku Gospodarsko-šumarski fakultet bio jedinstvena ustanova sa zajedničkim profesorskim zborom te zajedničkim dekanom i prodekanom. U nastavnom pogledu postojala su dva odjela – Gospodarski i Šumarski, sa zasebnim nastavnim planom, odnosno znanstvenom osnovom.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Tijekom godina Agronomski fakultet se razvio u današnju ustanovu koja broji ukupno 27 Zavoda.
Zavod za mljekarstvo utemeljen je 1922.g. pod imenom Zavod za mljekarstvo i gospodarsku mikrobiologiju, a današnji naziv dobio je 1960.g. Zavod za mljekarstvo surađuje s gospodarstvom, posebice mljekarskom industrijom, obiteljskim gospodarstvima, nacionalnim državnim i međunarodnim institucijama. Stručni doprinos Zavoda očituje se u prepoznavanju i zaštiti tradicijskih sireva, stvaranju robne marke, poticanju organiziranja kontinuiranog ocjenjivanja kakvoće, organiziranju izložaba tradicijskih sireva na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, izradi nacionalnih pravilnika o kvaliteti mlijeka i mliječnih proizvoda, zatim znanstvenim i stručnim aktivnostima vezanim uz uključivanje Republike Hrvatske u Međunarodnu mljekarsku federaciju.
Zavod svojim značajnim stručnim uspjehom ocjenjuje osnivanje Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, RLM (2001.). Referentni laboratorij Zavoda je prvi međunarodnom normom HRN EN ISO/EC 17025 akreditirani laboratorij unutar Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Više o RLM na linku: https://rlm.agr.hr/index.php?page=1
Sadašnji 'predstojnik Zavoda za mljekarstvo je prof. dr. sc. Samir Kalit.
Rukovoditelj RLM-a i voditelj projekta je doc. dr. sc. Nataša Mikulec.  • VETERINARSKI FAKULTET (VEF)

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu javno je visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te provodi znanstveni i visokostručni rad u području biomedicine i zdravstva, polju veterinarske medicine te ostalim srodnim područjima, kao i programe cjeloživotnog obrazovanja doktora veterinarske medicine. Osnovan prije sto godina, jedan je od najstarijih fakulteta u Republici Hrvatskoj te je sa svojom dugom tradicijom i izgrađenim kriterijima izvrsnosti nedjeljiv od razvoja veterinarske struke na području Hrvatske. Tijekom svojega stoljetnog postojanja Fakultet obavlja osnovnu obrazovno-znanstvenu funkciju u području veterinarske medicine. Sveučilišni diplomski studij danas se izvodi kao integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine i traje šest godina. Osim studija na hrvatskom jeziku, izvodi se i integrirani studij veterinarske medicine na engleskom jeziku. Na Veterinarskom se fakultetu izvodi i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Veterinarske znanosti, koji je 2017. godine od Agencije za znanost i visoko obrazovanje dobio oznaku visoke razine kvalitete, te brojni poslijediplomski specijalistički studiji. Osim obrazovanja i znanstvenih istraživanja, provodi i stručne aktivnosti na brojnim područjima kao što su: veterinarsko javno zdravstvo i zaštita okoliša, klinička i terenska dijagnostika, liječenje i suzbijanje bolesti životinja i zoonoza, nadzor i stručne ekspertize u području veterinarske medicine odnosno uzgoja životinja, istraživanje i proizvodnja lijekova namijenjenih zaštiti zdravlja životinja, projektiranje i organizacija stočarske proizvodnje, higijena i tehnologija u proizvodnji namirnica animalnog podrijetla.
Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane osnovan je 1. rujna 1922. godine. Danas njegova djelatnost uključuje izvođenje diplomske i poslijediplomske nastave (specijalistički studiji i doktorski studij), tečajeva trajnog usavršavanja doktora veterinarske medicine, međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te suradnju s gospodarskim subjektima kroz analitiku hrane i savjetovanja u sustavima sigurnosti hrane životinjskog podrijetla. Zavod raspolaže mikrobiološkim, kemijskim, organoleptičkim i PCR laboratorijem za potrebe nastave i znanstveno-stručnog rada u kojima pored navedenog provode laboratorijska ispitivanja i izrađuju studije o sukladnosti hrane s mikrobiološkim kriterijima. Rezultati znanstvenih istraživanja objavljeni su u renomiranim međunarodnim časopisima poput Meat Science, BioMed Research International, International Journal of Food Microbiology, Zoonoses and Public Health te predstavljeni na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz područja veterinarstva, higijene, tehnologije i sigurnosti hrane diljem Europe. U okviru stručnog rada Zavod ima dugu tradiciju održavanja tečajeva za trajno usavršavanje doktora veterinarske medicine u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom. Pored toga, djelatnici Zavoda sudjeluju u razvoju djelatnosti prehrambene industrije i obrta, a jednako tako i u razvoju ustroja veterinarskog nadzora i normizacije kakvoće hrane. Nadalje, aktivni su u rješavanju konkretnih pitanja što se tiču unaprjeđivanja proizvodnje hrane te u izradi i u ocjeni projekata za izgradnju i uređenje objekata u poslovanju s hranom.
Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec .

  • INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ (IRB)

Institut Ruđer Bošković svojom veličinom, znanstvenom produktivnošću, međunarodnom prepoznatljivošću u istraživanju te kvaliteti znanstvenog kadra i istraživačke opreme predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša. Multidisciplinarnost istraživanja organizirana je unutar 11 zavoda i 3 centra Instituta. Danas u zavodima IRB-a znanstvenici rade na istraživanjima u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici, fizici i kemiji materijala, elektronici, fizičkoj kemiji, organskoj kemiji i biokemiji, molekularnoj biologiji i biomedicini te istraživanju mora i okoliša. Misija Instituta jest vrhunski znanstveno-istraživački rad s doprinosom visokom obrazovanju te suradnja s gospodarstvom temeljena na vrhunskim znanstvenim istraživanjima.
Zavod za fizičku kemiju jedan je od najstarijih odjela Instituta Ruđer Bošković u kojemu se provode međunarodno prepoznata temeljna istraživanja iz teorijske i računalne kemije, molekularnih spektroskopija (spektrometrija masa, EPR, X-ray, PES), proteinske kemije i organometalne kemije.
Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku bavi se razvojem metoda spektrometrije masa za analizu struktura proteina, identifikacija specifičnih mjesta proteinskih interakcija ili mjesta vezanja liganda/supstrata, identifikacijom mikroorganizama te analizom lipida uz separaciju tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti i njihovu strukturnu karakterizaciju spektrometrijom masa. Području funkcionalne proteomike pripadaju istraživanja usmjerena na proučavanja proteinskih funkcija, protein-protein interakcija i poslijetranslacijskih modifikacija proteina.

Top