Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima
Održana edukacija - Horizontalna načela provedbe EU projekata

U sklopu projekta „Potencijalmikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“ dana 1. 10. 2021. je održana edukacijana temu: Suzbijanje diskriminacije i podizanje razine svijesti o pristupačnostiza osobe s invaliditetom. U sklopu edukacije obrađene su teme: - Primjeri diskriminacije sa vježbama na pojedinim slučajevima - Poticanje raznolikosti u ...

Opširnije
Izlaganje - Veterinarski dani Vodice 2021.

U razdoblju od 26. 09. 2021. do 29. 09. 2021. , na Veterinarskim danima u Vodicama, kolegica Marta Kiš, dr. med. vet. je izlagala dosad dobivene rezultate i predstavila rad na izolaciji i odabiru autohtonih mljekarskih kultura za Paški sir. Naslov izlaganja: Potencijal mikroinkapsulacije u sirarstvu: Odabir autohtone mljekarske kulture za ...

Opširnije
Obranjen diplomski rad u sklopu projekta

Dana 30. 09. 2021. je u sklopu projekta obranjen diplomski rad naslova "Primjena infracrvene spektrofotometrijske metode u procjeni patvorenja mlijeka dodatkom Na-bikarbonata" (Application of the infrared spectrophotometric method in the evaluation of milk adulteration with the sodium bicarbonate) pod mentorstvom doc. dr. sc. Nataše ...

Opširnije
Obranjen diplomski rad u sklopu projekta

Dana 17. 09. 2021. je u sklopu projekta obranjen diplomski rad naslova "Karakterizacija sojeva Lactococcus lactis izoliranih iz ovčjeg mlijeka i odabir potencijalne sirarske kulture" (Characterization of Lactococcus lactis strains isolated from ewe's milk and selection of potential cheese culture) pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nevija ...

Opširnije
Izlaganje - Dan doktorata biotehničkog područja 2021.

Dana 16. i 17. 09. 2021. g. doktorand Fabijan Oštarić, zaposlen na projektu "Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva", izlagao je poster sa predstavljanjem teme doktorske disertacije koju izrađuje u sklopu projekta. Naslov postera: Identifikacija genetskih varijacija koje utječu na koagulacijska svojstva mlijeka paške ovce. Više ...

Opširnije
‹ Noviji članci
 
Stariji članci ›
Top