Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima
Utorak, 08. Veljača 2022   |    Sir je IN   |    87

Obrana teme doktorskog rada Fabijan Oštarić mag.ing.agr.

Naslov teme : Genomska analiza koagulacijskih svojstava mlijeka paške ovce

Javna obrana održat će se uživo 15.2.2022. :: 10:00 sati :: u knjižnici Zavoda za mljekarstvo (II paviljon) Agronomskog fakulteta.


Predloženi mentori:

  • doc.dr.sc. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
Sažetak:
Na sposobnost sirenja utječu udio kazeina i koagulacijska svojstva mlijeka koja se pod utjecajem genetskih polimorfizama razlikuju između jedinki iste vrste. Pri uzgoju ovaca čije se mlijeko prerađuje u ovčji sir važno je poznavati koagulacijska svojstva i utjecaj genetskih polimorfizama, a u svrhu poboljšanja uzgojnih programa i proizvodnje mlijeka poželjnih karakteristika. U radu će se odrediti koagulacijska svojstva mlijeka paške ovce te modelirati čvrstoća gruša i sinereza kroz funkciju vremena (CFt). Cjelogenomskom studijom povezanosti identificirat će se jednostruke nukleotidne polimorfizme (SNPs) sa značajnim utjecajem na koagulacijska svojstva mlijeka i parametre CFt modela. Bolje razumijevanje koagulacijskih svojstava mlijeka, parametara CFt modela koagulacije te SNP-ova koji na njih utječu koristit će u daljnjim istraživanjima na poboljšanju sirenja i boljoj karakterizaciji mlijeka mediteranskih pasmina ovaca.Top