Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima

Objavljen rad u časopisu Journal of Food Processing and Preservation

Objavljen rad u suradnji djelatnika Agronomskog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu te Instituta Ruđer Bošković u časopisu Journal of Food processing and Preservation. (5 yr IF 1,584). Snježana Kazazić, Jasenka Gajdoš-Kljusurić, Biljana Radeljević, Dijana Plavljanić, Jasminka Špoljarić, Tihana Ljubić, Branka Bilić, Nataša ...

Opširnije
Objavljen rad u časopisu Applied Sciences MDPI

Objavljen rad u suradnji djelatnika Agronomskog, Farmaceutsko-biokemijskog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu u časopisu Applied Sciences (MDPI). (5 yr IF 1,855). Slaven Jurić, Marina Jurić, Anet Režek Jambrak, Marko Vinceković (2021): Tailoring Alginate/Chitosan Microparticles Loaded with Chemical and Biological Agents for ...

Opširnije
Sudjelovanje na Festivalu znanosti od 10. - 15.05.2021.g.

Video prezentacija kojom predstavljamo projekt "Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva" na Festivalu znanosti u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Više o Festivalu možete pogledati na sljedećoj poveznici: http://www. festivalznanosti. hr/2021/zagreb/? eventId=1633

Opširnije
Izlaganje na EAAP_2020.

U razdoblju od 1. 12. –4. 12. 2020. suradnici sa Zavoda za opće stočarstvo,prof. dr. sc. Ino Čurik, izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik, doc. dr. sc. MajaFerenčaković, Ivana Držaić mag. ing. agr i dr. sc. Vladimir Brajković, sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science (EAAP 2020). ...

Opširnije
Predstavljanje projekta na Kongresu FOODSQ 2020.

Dana 12. 11. 2020. je voditeljica projekta doc. dr. sc. Nataša Mikulec predstavila projekt na 3. Međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane. Detalje o samom Kongresu možete pronaći na poveznici: https://www. foodsq-congress2020. com/ Organizator Kongresa je Nastavni zavod za javno zdravsto Dr. Andrija Štampar. Kongres se ove godine ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top